Categorie
blog

IlRomanzoDiDiego #4 Quando ce stev’ iss (Jvan Sica)

Ogni anno il 30 ottobre c’è l’usanza per i tifosi di ricordare quando ce stev’ iss. Ogni juorn è chill 7 ann’ te parev ca a città tenev n’ata luce, n’ata speranz. E prublem’, a povertà, a gent’ malament’ c’è steven o stesso, ma a felicità ca te rev’ ogni dummenec te faceva scurdà. Nun […]